Parodų, ekspozicijų lankymo kainos
 • Suaugusiems – 4 Eur
 • Mokiniams; studentams; asmenims,turintiems 30-55 % darbingumą; privalomosios tarnybos kariams ir kariams savanoriams; pensininkams; ir kt. (klausti kasoje ) - 2 Eur
 • Nemokamai - ikimokyklinio amžiaus vaikams, neįgaliesiems su 25 % darbingumo lygiu, spec. poreikių turintys ir juos lydintys asmenys ir kt. (klausti kasoje)
* Muziejuje rengiamų komercinių parodų bilietų kaina nustatoma atskiru muziejaus direktoriaus įsakymu.

Lengvatos

50 proc. nuolaida taikoma:

 • moksleiviams
 • studentams
 • pensininkams
 • asmenims, kuriems nustaytas 30-55% darbingumo lygis
 • nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams
 • nuo 1939-1990 m. okupacijų nukentėjusiems asmenims - politiniams kaliniams, tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos stovyklų ar kito tipo prievartinių stovyklų kaliniams
 • LR nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos
 • pasipriešinimo 1940-1990 m. okupacijoms dalyviams - kariams savanoriams ir laisvės kovų dalyviams

Nemokamai ekspozicijas ir parodas lanko:

 • ikimokyklinio amžiaus vaikai
 • našlaičiai ir tėvų globos netekę vaikai
 • asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba kuriems nustatytas 0–25 % darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis ir juoslydintiems asmenims (vienam asmeniui - vienas lydintis)
 • Lietuvos muziejų darbuotojai
 • Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai
 • Lietuvos žurnalistų sąjungos nariai
 • Lietuvos ir užsienio šalių žurnalistai
 • visų tipų dailės ir meno mokyklų moksleiviai
 • meno ir dizaino kolegijų studentai, VDA studentai
 • meno kūrėjo statysą turintys asmenys
 • Lietuvos dailės istorikų draugijos nariai
 • Lietuvos dailininkų sąjungos nariai
 • Tarptautinės dailės kritikų asociacijos nariai
 • gidų gildijos  nariai,pateikę Valstybinio turizmo departamento išduotą tarnybinį gido pažymėjimą
 • mokytojai, lydintys mokinių grupes, kuriose yra ne mažiau kaip 10 asmenų
 • mokytojai, lydintys vaikus į edukacinius užsiėmimus
 • turizmo firmų, gidų gildijos nariai, kurie lydi ne mažiau kaip 10 Lietuvos Respublikos piliečių grupę ar ne mažiau kaip 5 asmenų užsieniečių grupę
 • visi lankytojai kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį

Nuolaidos ir lengvatos taikomos lankytojui pateikus jo priklausymą nurodytoms asmenų grupėms įrodantį pažymėjimą, išskyrus ikimokyklinio amžiaus vaikus.

Pagrindinis