Parodų, ekspozicijų lankymo kainos
  • Suaugusiems – 3 Eur
* Muziejuje rengiamų komercinių parodų bilietų kaina nustatoma atskiru muziejaus direktoriaus įsakymu.

Lengvatos

50 proc. nuolaida taikoma:

  • Moksleiviams, studentams, Tarptautinės studentų organizacijos (ISIC) nariams, būtinosios tarnybos kariams, pensininkams, Lietuvos dailininkų sąjungos nariams, vienam asmeniui, lydinčiam vieną neįgalų lankytoją, kuriam nustatytas 0–25 proc. ir 30–40 proc. darbingumo lygis.

Nemokamai ekspozicijas ir parodas lanko:

  • Ikimokyklinio amžiaus vaikai, vaikų namų auklėtiniai, asmenys, kuriems nustatytas 0–25 proc. ir 30–40 proc. darbingumo lygis, Lietuvos Respublikos muziejininkai, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai, žurnalistai, visų tipų dailės ir meno mokyklų moksleiviai, meno ir dizaino studentai, Lietuvos dailininkų sąjungos nariai, gidų gildijos  nariai, Lietuvos dailės istorikų draugijos nariai, mokytojai, lydintys mokinių grupes, kuriose yra ne mažiau kaip 10 asmenų, mokytojai, lydintys vaikus į edukacinius užsiėmimus, turizmo firmų, gidų gildijos nariai, kurie lydi ne mažiau kaip 10 Lietuvos Respublikos piliečių grupę ar ne mažiau kaip 5 asmenų užsieniečių grupę.

Nuolaidos ir lengvatos taikomos lankytojui pateikus jo priklausymą nurodytoms asmenų grupėms įrodantį pažymėjimą.

Pagrindinis