Žodžio „gintaras“ etimologija
Kalbininkai žodžio gintaras etimologijos dar nėra galutinai išsiaiškinę. Filologus stebina tai, kad egiptiečių kalba gintaro pavadinimas sakal skamba panašiai kaip lietuvių kalbos žodis sakas. Populiarios monografijos apie gintarą autorius anglas G. Viljamsonas 1932 m. rašė, kad į šiaurę nuo Karaliaučiaus (dabar Kaliningradas) yra buvusi vietovė Sakų uostas (latvių k. – Sakaosta). Lietuviškajame pamaryje, Šilutės rajone, yra kaimas Sakūčiai (Sakučiai). Jis išsidėstęs abipus Minijos upės, kuri istoriškai buvo vienas pagrindinių vandens kelių, leidusių senosioms pamario bendruomenėms nukakti iki Kuršių marių. Sakūčių kaimas yra netoli Priekulės miestelio, kur šiauriau, dešiniajame Minijos krante, yra vietovė, žinoma Gintaro kasyklos pavadinimu (vok. Bernsteingrube).
Latvių dzītars (ir iš kuršių pasiskolintas dzintars) šalia lietuvių gintaro rodo, kad šį žodį lietuvių ir latvių protėviai žinojo jau prieš VII a. vidurį, t. y. dar prieš šių kalbų skilimą. Taip pat manoma, kad gintaro pavadinimą iš pamario gyventojų (neindoeuropiečių ir neugrofinų) bus pasiskolinę ir vengrai (gyanta dabartinėje vengrų kalboje reiškia pušų sakai, tačiau anksčiau gyantar buvo vadinamas gintaras). Be kitų kalbininkų, tokios pat nuomonės laikėsi ir šio žodžio etimologiją nagrinėjęs Lietuvos mokslų akademijos narys, Leningrado universiteto profesorius Borisas Larinas (1893–1964). Šiuo klausimu jis parašė išsamų mokslinį straipsnį. Jo manymu, skolinys янтарь iš baltų kalbos yra patekęs į rytų slavų dialektus ne anksčiau kaip X amžiuje. E. Bernekeris, kuris gintaro pavadinimą rusų, ukrainiečių, čekų bei slovakų kalbomis kildina iš lietuvių kalbos, vis dėlto savo „Slavų kalbų etimologiniame žodyne“ pažymi, kad šio žodžio etimologija esanti neaiški. Zigmas Zinkevičius, Lietuvos kalbininkas, baltistas, dialektologas, gilindamasis į lietuvių tautos kilmės klausimus, baltiškos kilmės žodį gintaras linkęs sieti su veiksmažodžiu ginti.

Vokiškas gintaro pavadinimas bernstein kilęs iš dviejų žodžių: brennen, reiškiančio degti, ir stein, reiškiančio akmuo (gintaras išties dega). Šį terminą iš vokiečių perėmė lenkai, vengrai: lenkiškai gintaras – bursztyn, vengriškai – borostyan. Angliškas gintaro pavadinimas amber siejamas su arabišku žodžiu anbar (ambra – parfumerijoje naudojama kašalotų žarnyno išskiriama medžiaga, dažniausiai randama pakrantėse).

Pagrindinis